Aktualności

Podpisywanie umów na rok szkolny 2020/2021
Szanowni Państwo, w związku z obostrzeniami związanymi z COVID -19 podpisywanie umów na rok szkolny 2020/2021 zostaje przeniesione na miesiąc wrzesień. Informacje na temat zapisów na wakacje zostaną podane 10.06.2020 r.
data publikacji: 2020-06-01 13:50
 
Szanowni Państwo!
Prosimy Rodziców, którzy chcą wysłać dziecko do przedszkola w czerwcu br. (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ i MEN) https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%C4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf o zapoznanie się z treścią Oświadczenia Rodzica (oświadczenie rodzica powrót COVID) wydrukowanie, dokładne wypełnienie i przesłanie jego zdjęcia, skanu w wersji elektronicznej na adres: p-m3@tlen.pl do poniedziałku – 25. 05. 2020 r. do godz.15. W dniu 25 maja br., w godz. 8:30 – 12:00 istnieje możliwość osobistego dostarczenia wypełnionego oświadczenia – PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE. Numer telefonu: 768188490.
data publikacji: 2020-05-22 07:26
 
Informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola od 25.05.2020r.
Szanowni Państwo, Od 25 maja 2020r. istnieje możliwość otwarcia przedszkola, co nie oznacza powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania przedszkola. Chcąc spełnić obostrzenia sanitarne i realizować wytyczne GIS (podstawa prawna i wytyczne GIS, MZ i MEN https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%C4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf) możliwe jest przyjęcie 40 dzieci. Dlatego zgodnie z wytycznymi w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców pracujących i będących pracownikami (przynajmniej jedno z rodziców) systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych oraz realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podczas „naboru” dzieci do przedszkola od 25 maja br. nie będą brane pod uwagę dzieci rodziców, którzy: są na urlopach macierzyńskich/wychowawczych; mają możliwość wykonywania pracy zdalnej; rodziców niepracujących, bądź niewykonujących w/w zawodów. Rodziców chcących wysłać dziecko do przedszkola od 25 maja br. – zgodnie z w/w wytycznymi proszę o zapoznanie się z treścią Oświadczenia Rodzica, które stanowi załącznik (do pobrania z zakładki dla rodziców- dokumenty do pobrania) do niniejszej informacji (oświadczenie rodzica powrót COVID) wydrukowanie go i przesłanie jego zdjęcia, skanu w wersji elektronicznej na adres: p-m3@tlen.pl do poniedziałku – 18. 05. 2020r. do godz.15. W poniedziałek – 18 maja br., w godz. 8:30 – 12:00 istnieje również możliwość osobistego dostarczenia oświadczenia – PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE. Numer telefonu: 768188490 Iwona Faluta-Borys– dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie
data publikacji: 2020-05-15 18:50
 
UWAGA!
Decyzją Burmistrza Miasta zajęcia w placówce pozostają zawieszone do 24.05.2020r. W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że w chwili obecnej opłaty za przedszkole za miesiąc maj nie będą pobierane.
data publikacji: 2020-05-04 13:32
 
TRYB ODWOŁAWCZY
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (28 IV 2020r.), rodzic/prawny opiekun dziecka może wystąpić za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym. 3. Rodzic/prawny opiekun dziecka może wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 4. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola. EMAIL: p-m3@tlen.pl
data publikacji: 2020-04-28 15:14
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | starsze >>

 (szerokość: 190 / wysokość: 190)(szerokość: 190 / wysokość: 221)(szerokość: 190 / wysokość: 179)(szerokość: 225 / wysokość: 225)(szerokość: 190 / wysokość: 190)(szerokość: 190 / wysokość: 173) (szerokość: 190 / wysokość: 184)(szerokość: 190 / wysokość: 190)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie