Aktualności

Warsztaty w muzeum

W piątek 26 kwietnia cztery najstarsze grupy uczestniczyły w lekcji muzealnej zorganizowanej przez Panią Agnieszkę Dudę, gdzie dowiedziały się o specyfice pracy archeologów.
Przedszkolaki miały okazję zaznajomić się z wykrywaczem metali oraz wypróbować jego działanie w specjalnie zbudowanych do tego celu „stanowiskach archeologicznych”.
Mali archeolodzy odkryli ukryte w piasku stłuczone doniczki, które musieli oczyścić przy pomocy pędzelków, a następnie wspólnie naprawić. Była to świetna zabawa!
Dziękujemy za zaproszenie i tak interesujące zajęcia!

2024-04-30 15:36

Czekoladowe warsztaty

Ojj chyba nie ma takiej osoby, która nie lubi czekolady !
W miniony czwartek w naszym przedszkolu odbyły się Warsztaty Czekoladowe.
Przedszkolaki w czapkach kucharskich poczuli się jak prawdziwi cukiernicy.
Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać etapy produkcji czekolady – zaczynając od głównego składnika – kakaowca, po ostateczny produkt jakim jest tabliczka czekolady, którą dzieci ozdabiały według własnego uznania. Było pysznie i pachnąco za co dziękujemy Paniom z Bajkowej Zabawy z Legnicy.

2024-04-30 15:34

Dzień Ziemi

Z okazji Dnia Ziemi dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w wiosennym korowodzie, który zakończył się wizytą pod Urzędem Miejskim, gdzie wspólnie recytowały wiersz poświęcony naszej błękitnej planecie!

2024-04-30 15:31

Rekrutacja

Szanowni Państwo, lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie została wywieszona na tablicy w ganku placówki. Lista zakwalifikowanych dzieci nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2024/2025 w terminie 15.04. -19.04.2024r. BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA DLA DZIECKA W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

Dokumenty pobrać można z ganku przedszkola oraz ze strony internetowej w zakładce: Dla Rodziców/ Rekrutacja.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 79 81 88 490
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 23.04.2024r.

Tryb odwoławczy przy przyjęciu do przedszkola określa art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, który mówi:
W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

2024-04-12 07:26

Dzień marchewki

4 kwietnia obchodzimy Dzień Marchewki.
W naszym przedszkolu zrobiło się pomarańczowo, lecz każdy przedszkolak już wie, że marchewka ma wiele kolorów.
Celem dzisiejszego marchewkowego święta było promowanie spożywania warzyw i owoców.
Zabawy z karotką miały za zadanie rozwijać u dzieci umiejętności współdziałania w zespole oraz zapoznać ze sprzętem gospodarstwa domowego.
Dopełnieniem wszystkiego były przepyszne dania na bazie marchewki.

2024-04-12 07:16

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie