Aktualności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie informuje, że w ramach zajęć reintegracyjnych uruchamiamy psychologiczny dyżur telefoniczny w dniach: czwartek: 8.00-14.00 sobota: 8.00-13.00 pod numerem telefonu 793 903 505 ( Daniela Wołosińska - psycholog) Z poważaniem, Celina Witkowska Dyrektor PPPP w Chojnowie
data publikacji: 2021-05-25 11:43
 
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy! Trzecia fala pandemii koronawirusa opadła, dzienna liczba zachorowań zmniejszyła się do kilku tysięcy. Wprowadzone obostrzenia oraz masowe szczepienia realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 „#Szczepimy się” przyniosły pożądane efekty. Przy tak intensywnym tempie szczepień za kilka tygodni powinniśmy osiągnąć w naszym kraju odporność populacyjną. Po długich miesiącach wymuszonej przez pandemię koronawirusa nauki zdalnej stopniowo wracamy do szkół: dzieci już uczęszczają do przedszkoli i klas I-III w szkołach podstawowych, od 17 maja w trybie hybrydowym zostaną wznowione zajęcia w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych oraz we wszystkich klasach w szkołach ponadpodstawowych, od 31 maja nauka stacjonarna stanie się powszechna. Marzenia się spełniają, tęsknota nie jest na próżno. Powrót do normalności w oświacie na naszych oczach staje się faktem. Aż się chce wykrzyknąć - nareszcie! Powrót do szkół jest wielką radością, spełnieniem oczekiwań, realizacją pragnień. Przede wszystkim wszakże jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników szkolnych wspólnot, a także osób i instytucji związanych z edukacją. Nie będzie jednorazowym wydarzeniem, ale procesem. Przed nami trudny czas adaptacji, odnawiania relacji, reintegracji zespołów uczniowskich i pracowniczych, odbudowy wspólnoty. Powrotu do formy psychicznej i fizycznej po długotrwałej izolacji. Uzupełniania zaległości i realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Klasyfikacji uczniów i promocji do klasy następnej, wszak zajęcia dydaktyczne kończą się już 25 czerwca. Wśród wielu uczniów i rodziców pojawiają się - co naturalne - obawy jak będzie wyglądał powrót do szkoły, lęk przed wzmożonymi wymaganiami i falą tsunami sprawdzianów. W tych wyjątkowych chwilach gorąco dziękując za rzetelną i ofiarną pracę oraz ufając w kompetencje Koleżeństwa bardzo proszę o codzienny, promienny uśmiech, zwielokrotnioną empatię, życzliwość i wyrozumiałość. Proszę o wsparcie okazywane wszystkim uczestnikom szkolnej wspólnoty i sobie nawzajem. Mądrzy nauczyciele w starożytnym Rzymie mawiali: „nil mirari, nil indignari, sed intellegere” - nie dziwić się, nie oburzać, ale zrozumieć. Podążmy tym tropem. Wymagania powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. Liczba sprawdzianów (zwłaszcza tych obejmujących większą liczbę jednostek lekcyjnych) winna mieścić się w granicach rozsądku i być zgodna z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych muszą zostać wystawione zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Uzupełnianie braków oraz nadrabianie zaległości, które powstały podczas nauczania na odległość potrwa dłużej niż kilka czy kilkanaście dni. Znów sięgnę do skarbnicy mądrości starożytnych Rzymian: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi, sed saepe studendo” (Tak jak kropla drąży skałę/kamień nie siłą, ale ciągłym padaniem, tak człowiek zdobywa wiedzę nie gwałtownie, nie od razu, lecz przez systematyczną naukę). Spieszę poinformować, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 187 mln zł na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, będą one dla uczniów dobrowolne. W ramach przeciwdziałania hipokinezji (długotrwałej bezczynności ruchowej) wdrażany jest ministerialny program „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”, przygotowany we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju. W szkołach uruchomione zostaną dodatkowe, dobrowolne zajęcia aktywizujące fizycznie uczniów. Szkolenia adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego oraz wychowania wczesnoszkolnego wzbogacające ich warsztat pracy oraz uprawniające do prowadzenia tych dodatkowych zajęć przeprowadzi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zajęcia dodatkowe, zarówno przedmiotowe, jak i aktywizujące ruchowo, będą realizowane w czerwcu br. oraz od początku nowego roku szkolnego 2021/2022. O szczegółach i terminach będziemy na bieżąco informować szkoły. Zapraszam ponadto do częstego odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (www. mein.gov.pl) i Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.wroclaw.pl). Obie strony stanowią źródło rzetelnej, aktualnej i użytecznej informacji. Koleżanki i Koledzy! Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Ciekawych czyli wyjątkowych, trudnych, niebezpiecznych. Z jednej strony obfitujących w niepokój i rozterki, z drugiej pełne ważnych zadań i wyzwań. Tym bardziej potrzebne są dobroć i solidarność, zaangażowanie i cierpliwość . Jesteśmy wychowawcami i nauczycielami (a każdy nauczyciel wychowuje), którzy nie od wczoraj znają swój pedagogiczny fach. Dysponujemy dużą wiedzą i sporym doświadczeniem, doskonalimy się, dzielimy dobrymi praktykami. Mamy wokół siebie wielu życzliwych ludzi i pomocnych organizacji. Jestem święcie przekonany, że wspierając się i zgodnie współdziałając sprostamy bezprecedensowemu wyzwaniu, jakim jest powrót do szkół po kilkumiesięcznej przerwie. A poza tym, jak to pisała nasza poetessa Agnieszka Osiecka: „Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie!”. Z wyrazami szacunku i serdecznością Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty
data publikacji: 2021-05-18 17:41
 
Szanowni Państwo informujemy, że została podana do wiadomości lista dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie. Odwołania można składać osobiście (do żółtej skrzynki w ganku przedszkola) lub za pomocą poczty elektronicznej p-m3@tlen.pl w temacie wiadomości podając imię i nazwisko dziecka i dopisek rekrutacja. Tryb odwoławczy przy przyjęciu do przedszkola określa Art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r prawo oświatowe, który mówi: 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola. 2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem. 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia do komisji rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięć komisji. 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni. 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sadu administracyjnego.
data publikacji: 2021-04-29 10:14
 
Wyniki rekrutacji
Lista dzieci zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola wywieszona została w ganku placówki. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu- 76 81 88 490. W terminie od 21 do 26 kwietnia 2021r. należy złożyć wniosek potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola. Wypełniony dokument proszę wrzucać do żółtej skrzynki w ganku przedszkola. Formularz jest do pobrania w zakładce dla rodziców - rekrutacja. Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.
data publikacji: 2021-04-20 08:36
 
Szanowni Rodzice, W związku z otwarciem przedszkola dla wszystkich dzieci przypominamy i prosimy o zachowanie dystansu, dezynfekcje rąk oraz zasłanianie ust i nosa. Bądźmy odpowiedzialni - przyprowadzajmy zdrowe dzieci. Prosimy, aby osoby, które są na kwarantannie, izolacji lub miały w ostatnim czasie kontakt z osobą chorą pozostawiły dzieci w domu. Dbajmy o zdrowie swoje i innych.
data publikacji: 2021-04-16 18:14
 
<< nowsze | 1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

 (szerokość: 190 / wysokość: 190)(szerokość: 190 / wysokość: 221)(szerokość: 190 / wysokość: 179)(szerokość: 225 / wysokość: 225)(szerokość: 190 / wysokość: 190)(szerokość: 190 / wysokość: 173) (szerokość: 190 / wysokość: 184)(szerokość: 190 / wysokość: 190)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie