Aktualności

Rekrutacja

Szanowni Państwo, lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie została wywieszona na tablicy w ganku placówki. Lista zakwalifikowanych dzieci nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2024/2025 w terminie 15.04. -19.04.2024r. BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA DLA DZIECKA W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

Dokumenty pobrać można z ganku przedszkola oraz ze strony internetowej w zakładce: Dla Rodziców/ Rekrutacja.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 79 81 88 490
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 23.04.2024r.

Tryb odwoławczy przy przyjęciu do przedszkola określa art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, który mówi:
W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

2024-04-12 07:26

Dzień marchewki

4 kwietnia obchodzimy Dzień Marchewki.
W naszym przedszkolu zrobiło się pomarańczowo, lecz każdy przedszkolak już wie, że marchewka ma wiele kolorów.
Celem dzisiejszego marchewkowego święta było promowanie spożywania warzyw i owoców.
Zabawy z karotką miały za zadanie rozwijać u dzieci umiejętności współdziałania w zespole oraz zapoznać ze sprzętem gospodarstwa domowego.
Dopełnieniem wszystkiego były przepyszne dania na bazie marchewki.

2024-04-12 07:16

Dzień szpinaku

26 marca to Dzień Szpinaku, z tej okazji w przedszkolu królował kolor zielony.
Przedszkolaki dowiedziały się mnóstwo informacji na temat szpinaku i innych zielonych warzyw oraz owoców, które dostarczają nam wartościowych witamin.
Dzieci wzięły również udział w zielonym, zagadkowym torze "Co to za owoc lub warzywo?"
Menu tego dnia było także w zielonych akcentach.

2024-04-12 07:11

Dzień wody

22 marca obchodzony jest Dzień Wody - w tym dniu wszystkie dzieci przyszły ubrane na niebiesko i wspólnie odkrywaliśmy tajemnice wody i jej znaczenia dla życia ludzi, zwierząt i roślin. Postanowiliśmy połączyć zajęcia edukacyjne ze świetną zabawą poprzez np. eksperymenty.

2024-04-12 07:09

Zajęcia z goglami VR

W grupie Krasnale, Żabki i Pajacyki, odbyły się niezwykłe warsztaty z wykorzystaniem technologii gogli VR.
Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dzieci miały przyjemność uczestniczyć w zajęciach bawiąc się fantastycznie i odkrywając świat w zupełnie nowy sposób. Za aktywny udział w warsztatach każdy przedszkolak otrzymał dyplomy oraz małe upominki, co dodatkowo umiliło im ten wyjątkowy dzień. Ponadto, młodsze grupy naszego przedszkola miały również okazję spotkać Strefusia - maskotkę Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - radość najmłodszych przedszkolaków była nieoceniona

2024-04-12 07:06

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie