Aktualności

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie (lipiec) i w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie (sierpień)
SKŁADAJĄ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W CHOJNOWIE

1. Dyżur wakacyjny jest organizowany w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie w roku szkolnym 2023/2024 od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024 r.
Pierwszeństwo skorzystania z opieki w tym czasie mają dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do tego przedszkola.
2. Na dyżur sierpniowy zapisywane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i niekorzystających w tym okresie z urlopu.
3. Decyzję o przyjęciu dziecka z innego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor, uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola oraz plan urlopowy nauczycieli i wynikającą z niego liczbę grup przedszkolnych.
4. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:
a) Wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oraz dostarczenie jej w terminie do 07 czerwca 2024 r. do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym;
b) Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej przedszkola lub od nauczycielek w poszczególnych grupach. Wzory kart zgłoszenia dziecka stanowią załączniki do niniejszych zasad.

Karty zgłoszenia znajdą Państwo w zakładce Dla Rodziców/ Dokumenty do pobrania.

2024-05-21 23:47

Wycieczka Grzybków i Motylków

W piątek 17 maja odbyła się wycieczka do Chwalimierza, w której uczestniczyły grupy Motylki i Grzybki.
Dzieci miały przyjemność wziąć udział w warsztatach pt. Magiczne Żywioły.
Przedszkolaki wszystkimi zmysłami poznały cztery żywioły, oswoiły się z nimi i radośnie bawiły podczas doświadczeń.
Był to wspaniale spędzony czas z Tumi-Tur!

2024-05-21 23:08

Olimpiada Sportowa

W czwartek 16.05.2024 r. dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie wzięły udział w zawodach sportowych pt. "Olimpiada sportowa" - IV edycja. Wszyscy Pracownicy Przedszkola dołożyli wszelkich starań, aby impreza odbyła się w miłej i ciepłej atmosferze!

Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu, stwarzanie warunków do rozpowszechniania pozytywnego ducha współzawodnictwa oraz
tworzenie argumentów do nawiązywania kontaktów, więzi i współpracy z lokalną społecznością.
Zawody rozpoczął pokaz taneczny oraz pokaz z wykorzystaniem piłek przygotowany przez uczniów z SP4 pod przewodnictwem p. Marzeny Anton oraz p. Christiana Serkiesa. Następnie odbyła się rozgrzewka, po której każda z grup zaprezentowała swój okrzyk sportowy.
Sportowe zmagania nie mogły się odbyć bez złożenia ślubowania przez przedszkolaków zapewniając tym samy, że wszystkie konkurencje będą wykonywać uczciwie i dokładnie, nie zapominając o uśmiechu na twarzy i świetnej zabawie.
W tym duchu rozpoczęła się „Olimpiada Sportowa”.
Dzieci rywalizowały w takich konkurencjach jak: „Patelnia”, „Mini tor przeszkód”, „Kolorowa chusta”, itp.
W przerwie między konkurencjami przedszkolaki zjadły słodkiego pączka, zwiększając tym samy swoją energię do dalszej aktywności. Dodatkowo mogły się napić wody, bądź lemoniady.
Za udział w "Olimpiadzie Sportowej" wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz torby z prezentami (tj. paletki, kandamy, lizaki, pakowane świeże owoce, smycze, spinnery piłki).

Imprezę sportową zakończył pokaz różnorodnych baniek mydlanych.

Dzieci wraz z pracownikami Przedszkola Miejskiego nr 3 serdeczne dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie „Olimpiady Sportowej”.
Wielkie brawa dla wszystkich, dzięki którym te zawody znakomicie się udały:
1. Hurtownia Jaj i Warzyw Michów;
2. Anna - sklep spożywczy;
3. Eisberg Przetwórstwo Warzyw Legnica;
4. Urząd Miasta Chojnów;
5. DG Pack Legnica;
6. p. Myśko;
7. Piekarnia Kupczyk;
8. Mały - Ciuszek p. Metanowska;
9. Zdrowa Stopa Gabinet Podologiczny p. Urszula Kochan;
10. Magnolia - sklep ogrodniczy;
11. Bank Spółdzielczy Chojnów;
12. p. Janeczko;
13. Car Part p. Mazurkiewicz.

2024-05-21 23:07

Wizyta Strażaków

Dnia 9 maja nasze przedszkole odwiedzili strażacy z JRG 3 Chojnów.
Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa, pokaz sprzętu strażackiego oraz umożliwienie poznania specyfiki zawodu strażaka.
Było super!

2024-05-21 23:05

20 lat w Unii Europejskiej

Z okazji 20 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej wśród dzieci przeprowadzony został konkurs plastyczny. Każda grupa wykonała prace, które nawiązują do państw należących do Unii - wykorzystano ich symbole, zabytki oraz barwy narodowe. Wykonanie prac konkursowych było dopełnieniem zajęć, które miały na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej UE.
W nagrodę Urząd Miasta Chojnowa zakupił dla każdego małego artysty książeczki z kolorowankami.

2024-04-30 16:00

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie