Aktualności

UWAGA RODZICE
UWAGA RODZICE dzieci uczęszczających do przedszkola. Do dnia 09.06.2015r. proszę zgłaszać dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola w czasie wakacji: · lipiec – Przedszkole Miejskie nr 3 · sierpień – Przedszkole Miejskie nr 1. Druki zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 3. Po wypełnieniu druki zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 3. Podpisywanie aneksów i umów w PM-3 w dniach 10.06.2015 – 12.06.2015 w godzinach 8:00 – 16:00
data publikacji: 2015-05-14 19:26
 
UWAGA RODZICE
Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających i nowoprzyjętych zobowiązani są do podpisania umowy z przedszkolem na nowy rok szkolny 2015/2016 Umowę będzie można podpisać w dniach 10.06.2015 – 12.06.2015 w godzinach 8:00 – 16:00 Nie podpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
data publikacji: 2015-05-14 19:24
 
UWAGA RODZICE
Informujemy, że dnia 08.05.2015 została wywieszona na tablicy ogłoszeń przedszkola lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie. Zgodnie z Art. 20zc.2. Komisja rekrutacyjna przyjęła wszystkich zakwalifikowanych kandydatów, których rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie w ustalonym terminie. Informujemy, że podpisywanie umów z przedszkolem odbędzie się w terminie 10 - 12.06.2015r. Procedura odwoławcza Zgodnie z Art. 20zc.6. Art. 20zc.7. Art. 20zc.8. Art. 20zc.9. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (data umieszczona na tej liście), rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 3. W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie. 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
data publikacji: 2015-05-08 18:32
 
U Słoneczek
Malować można nie tylko pędzelkami.
data publikacji: 2015-05-04 19:12
 
U Misiaczków
Misiaczki uczą się patriotyzmu - dumy z tego, że są Polakami.
data publikacji: 2015-05-03 11:44
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70 | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie