UWAGA RODZICE
przypominamy o zapisach na wakacje
  • lipiec 2018 - Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie
  • sierpień 2018 - Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie

***


Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie na rok szkolny 2017/2018


Dnia 01.03.2017r rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie na rok szkolny 2017/2018. 
Karty można pobierać w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej. 
Wypełnione karty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie przedszkola w dniach 01.03.2017 - 31.03.2017
Informacje o przebiegu rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie oraz w informacji "ważne rekrutacja 2017 2018".
Uwaga! 

Przypominamy, że do 20.02.2017 przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola. Poniżej pliki do pobrania.

Przypominamy, że w dniach 8-10.06.2016 podpisywane będą umowy z przedszkolem na nowy rok szkolny 2016/2017
oraz umowy i aneksy na sierpień 2016r

Karta zgłoszenia dziecka uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie do przedszkola na miesiąc sierpień 2016 (49.83 kb)

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na miesiąc lipiec (16.67 kb)

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na miesiąc sierpień (52.33 kb)
Informujemy, że pierwszy etap rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie został zakończony. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych została umieszczona na tablicy ogłoszeń w naszym przedszkolu. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (druk do pobrania na stronie internetowej przedszkole3.chojnow.eu lub w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie). Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola, w formie pisemnej w terminie do dnia 28.04.2016r. jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (42.20 kb) (szerokość: 144 / wysokość: 108)Góra grosza w przedszkolu

W tym roku podobnie jak w poprzednim nasze przedszkole  wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza 2015". Celem akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.

Przedszkolaki nie pozostały obojętne na krzywdę małych dzieci oraz swoich rówieśników. Przynosiły drobne monety groszowe. Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić dzieciom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Po zakończeniu tej szlachetnej akcji dokonano podliczenia wszystkich zebranych monet. Dzieci naszego  przedszkola  zebrały 488,95zł .

W dniu 29.12.2015r. pieniądze uzbierane w ramach akcji „Góra Grosza" zostały przesłane na adres organizatora.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy, oraz mamy nadzieję, że w następnej edycji akcji też będą chętnie brali w niej udział!

 

Koordynatorka Akcji:

 

Kamila Sławińska 

 

---

Góra Grosza 2015


23.11. 2015. ruszyła XVI edycja akcji „Góra Grosza" organizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom". Z przyjemnością informujemy, iż nasze przedszkole również bierze w niej udział. Cel Góry Grosza pozostaje od lat niezmienny – pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Każdy przynosi tyle, ile może. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać. To ogromny kapitał społeczny. Do 4.12.2015 w każdej grupie będziemy zbierać monety groszowe, które następnie przekażemy organizatorom akcji. Serdecznie zapraszamy do udziału!

(szerokość: 375 / wysokość: 526)

---


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3
w Chojnowie
przyjmuje interesantów
w czwartki
w godzinach 14.30 - 16.30

---
Informujemy, że od 1.10.2015r. ulega zmianie nr konta bankowego do wpłat.
 
PKO BP  06 1020 3017 0000 2302 0381 1064 - opłata stała
PKO BP  11 1020 3017 0000 2102 0381 1072 - żywienie


---


Od 1 września 2014 r. obowiązują nowe przepisy odnośnie nauczania religii i etyki. Informacje znajdują się pod linkiem :https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-w-sprawie-zasad-organizowania-nauki-religii-i-etyki-w-roku-szkolnym-2014-2015.html


---


 

INFORMACJA


W dniu 30.03.2015r. o godz. 15:30 odbyło się zebranie informacyjne z rodzicami. Debata dotyczyła wstępnych działań związanych z koncepcją pracy przedszkola w latach 2015 - 2020. Spotkanie zakończyło się opracowaniem wniosków, które będą umieszczone na tablicy informacyjnej przedszkola. Propozycją priorytetu w budowaniu koncepcji pracy naszego przedszkola została RODZINA.

zespół d/s koncepcji pracy przedszkola

---

Informacja dla Rodziców

Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie rozpoczyna pracę nad opracowaniem KONCEPCJI PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA na lata 2015 -2020. Zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy.

Rada Pedagogiczna


 

 

 


---
W dniach 12.01.2015 – 15.01.2015r


przeprowadzana była w Przedszkolu Miejskim nr 3


 w Chojnowie Zewnętrzna ewaluacja


problemowa prowadzona przez wizytatorów


Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w obszarze


„Respektowane są normy społeczne".


W wyniku przeprowadzonej ewaluacji w obszarze


„Respektowane są normy społeczne"


Przedszkole Miejskie nr 3 Chojnowie uzyskało


wysoką ocenę B.


Raport z ewaluacji mogą Państwo przeczytać w


internecie na stronie http://www.npseo.pl/action


/raports  http://www.seo2.npseo.pl/reports


/1000003538158.pdf


Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom za udział


w ewaluacji.

 

 

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 3


 w Chojnowie---

 W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy w sprawie interwencji rodziców w temacie rozprzestrzeniania się wszawicy, Dyrektor Przedszkola prosi rodziców o systematyczne kontrolowanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci.

Wszawica stanowi obecnie problem natury higienicznej. Szerzy się dość łatwo i jej zwalczanie wymaga utrzymania higieny u wszystkich dzieci w oddziałach przedszkolnych. Aby te działania były skuteczne muszą być systematyczne i skoordynowane z zaangażowaniem rodziców i wychowawców z pielęgniarką.
---


   
 (szerokość: 190 / wysokość: 190)(szerokość: 190 / wysokość: 221)(szerokość: 190 / wysokość: 179)(szerokość: 225 / wysokość: 225)(szerokość: 190 / wysokość: 190)(szerokość: 190 / wysokość: 173) (szerokość: 190 / wysokość: 184)(szerokość: 190 / wysokość: 190)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie