Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 6.00 do 16.30.


 

Ramowy rozkład dnia oddziału całodziennego

 


 

   6.00 - 8.00  Schodzenie się dzieci, zabawy inicjowane przez dzieci i nauczycielkę, prace 

   wyrównawcze, rozmowy indywidualne, zabawy ruchowe.


    8.00 - 8.30  Śniadanie


    8.30 - 10.00  Zajęcia lub zabawy kierowane przez nauczycielkę, gry zespołowe.

 

  
   10.00 - 10.45  Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia 

   dodatkowe (rytmika, religia, ćwiczenia korekcyjne).


   10.45 - 11.00  Zabiegi higieniczne.

 

 

 
   11.00 - 11.30  Obiad (I danie - zupa).

 

  
   11.30 - 12.45  Zabawy i zajęcia organizowane przez dzieci z pomocą nauczyciela, zabawy 

    tematyczne,   utrwalanie zdobytych wiadomości, relaksacja.


 
   12.45 - 13.00  Zabiegi higieniczne.

 

   13.00 - 13.30  Obiad (II danie)

 

 

   13.30 - 16.30  Prace wyrównawcze, zabawy według zainteresowań dzieci, prace 

    porządkowe, zabawy na świeżym powietrzu.


   14.00 - Podwieczorek

 


 

 

Ramowy rozkład dnia grupy „0"

 

 

 

    8.00 - 8.30  Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne, zabawy, prace w małych 

    zespołach.

 

    8.30 - 8.45  Zabiegi higieniczne.

 

    8.45 - 9.00  Śniadanie.

 

    9.00 - 12.00  Zajęcia i zabawy organizowane przez nauczyciela, spacery, wycieczki, 

    zabawy  i ćwiczenia ruchowe.

 

   12.00 - 13.00  Prace indywidualne, rozmowy w małych zespołach, zabawy i ćwiczenia 

   według zainteresowań dzieci.

 

 
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie