szyld (szerokość: 565 / wysokość: 423)
Przedszkole Nr 3 powstało 1 sierpnia 1955 roku przy Chojnowskich Zakładach Wyrobów Papierowych przy ulicy Okrzei 5. Było ono czynne 10 godzin tj. od 5:30 do 15:30. Pierwszą kierowniczką była pani Stanisława Zając (później - Mielniczek). 1.06.1957 roku kierownictwo objęła pani Rucińska. Następnie przedszkolem kierowały panie: Stanisława Palka, Antonina Pyza, Danuta Zielińska, Ewa Maciejewska, Danuta Rudyk, Maria Natkaniec, Danuta Czyż, Małgorzata Eftimiu. W 1985 roku dyrektorem przedszkola została pani Bożena Ratajczak i kierowała nim do 31.08.2002 roku. W 1991roku organem nadrzędnym przedszkola zostaje Urząd Miejski w Chojnowie i przedszkole przyjmuje nazwę PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3. W roku 2000 przedszkole zostaje przeniesione na ulicę Krasickiego 1 do budynku byłego Żłobka Miejskiego i funkcjonuje w nim do dnia dzisiejszego. Od 1.09.2002 roku dyrektorem przedszkola jest pani Iwona Faluta - Borys Pracownicy naszego przedszkola wspomagają wszechstronny rozwój dziecka prowadząc działania dydaktyczne, opiekuńcze oraz wychowawcze. Dzięki dobrze zorganizowanym działaniom nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Zapewniamy atrakcyjne zajęcia prowadzone ciekawymi metodami, dzieci aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i potrafią wyrażać siebie poprzez twórczość teatralną, muzyczną i plastyczną. Ponadto w placówce prowadzone są zajęcia z języka angielskiego oraz religii. W naszej pracy pomagają specjaliści: pedagog, logopeda i psycholog. 

     

(szerokość: 565 / wysokość: 423)

 

(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 376)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie