W NASZYM PRZEDSZKOLU:


 • Pracujemy według nowatorskich programów i metod nauczania.

 • Współpracujemy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

 • Korzystamy z elementów metody opracowanej przez Weronikę Sherborne, której celem jest poza prawidłowym rozwojem fizycznym dziecka zdobycie pewności siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu.

 • W zakresie edukacji matematycznej korzystamy z założeń programu Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, według której w nauczaniu matematyki najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka – „stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności".

 • Wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessori, stosujemy ćwiczenia wyciszające, ułatwiające skupienie uwagi oraz ćwiczenia na wyciszenie emocji.

 • Realizujemy również ćwiczenia wyostrzające zmysły.


 • Duży nacisk kładziemy na edukację artystyczną (wykorzystując techniki dramy), ekologiczną oraz prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.

 • Kończąc nasze przedszkole dzieci potrafią czytać, pisać oraz mają dobrze opanowane podstawy matematyki.

W NASZYM PRZEDSZKOLU KAŻDE DZIECKO:

 

 • poznaje siebie, swoje możliwości psychiczne, społeczne i rozwojowe,


 • ma zapewniony wszechstronny rozwój osobowości w każdej dziedzinie poznania, z zachowaniem jego indywidualności oraz możliwości rozwojowych,


 • poznaje przyrodę bliższego i dalszego otoczenia, wzbogaca wiedzę w oparciu o aktywne metody pracy,


 • poznaje zasady ochrony środowiska, prowadzi różnorodne doświadczenia związane z życiem fauny i flory,


 • aktywnie uczestniczy w różnorodnych zajęciach dydaktycznych,


 • ma możliwość uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki i religii,


 • nabywa umiejętności związane z osiągnięciem gotowości do podjęcia nauki w szkole.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie