Karta sierpień do PM 1 (20.70 kb)
Karta na lipiec do PM 3 (76.65 kb)

**************************


Potwierdzenie woli zapisu dziecka (42.20 kb)Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:


Deklaracja powyżej 5 godzin (14.17 kb)deklaracja do 5 godzin (13.91 kb)***

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019

Warunki ubezpieczenia (262.85 kb)


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (44.94 kb)


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (65.88 kb)***


UWAGA RODZICE

 

do 08.06.2018r (piątek) trwają zapisy na wakacje

·    na lipiec 2018 do Przedszkola Miejskiego nr 1

·    na sierpień 2018 do Przedszkola Miejskiego nr 3

Karty do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej (poniżej)

Wszystkie karty składamy w Przedszkolu Miejskim nr 3

 

W dniach 11-12.06.2018 (poniedziałek i wtorek) podpisywane będą dokumenty na rok szkolny 2018/2019 i na wakacjeKarta dziecka uczęszczającego do PM3 na sierpień (50.12 kbKarta na lipiec do PM1 (17.04 kb)


Karta na sierpień dziecka PM1 (52.64 kb)

                     ***
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkolaPrzypominamy, że lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola prosimy składać w terminie 24.04.2017r.-04.05.2017r. 


***


Program wychowawczy przedszkola z elementami profilaktyki (55.46 kb)
Koncepcja pracy przedszkola miejskiego nr 3 (25.80 kb)


STATUT PRZEDSZKOLA NR 3 W CHOJNOWIE (188.00 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie