Obowiązek informacyjny
 
Informujemy, że: 
1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie, ul. Krasickiego 1, 59-225 Chojnów.
2.      Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy
3.      Inspektorem ochrony danych jest Radosław Kichewko oraz osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych w Państwa jednostce.
E-mail: iod@kichewko.com
W razie pytań proszę kierować na adres:

Kichewko Agencja Ochorony Danych Osobowych
ul. Pomorska 54
59-220 Legnica 
tel.: +48 665 113 071
www.kiechewko.com

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie