Nazywam się Maria Pura i pracuję na stanowisku pedagoga w przedszkolu.

Chciałabym zaprosić Państwa do współpracy.

W placówce zajmuję się pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z :


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach,
 szkołach i placówkach

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)


W placówce prowadzę zajęcia wspierające rozwój- dla dzieci, które posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dbam również o to, aby przestrzegane były prawa dziecka i gdy jest zagrożone jego dobro - podejmuję odpowiednią interwencję.

 (szerokość: 190 / wysokość: 190)(szerokość: 190 / wysokość: 221)(szerokość: 190 / wysokość: 179)(szerokość: 225 / wysokość: 225)(szerokość: 190 / wysokość: 190)(szerokość: 190 / wysokość: 173) (szerokość: 190 / wysokość: 184)(szerokość: 190 / wysokość: 190)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie